Kittilän Kotiseutumuseo
Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kittilän kotiseutumuseota osoitteessa www.vaaranmikkola.fi ja on laadittu 28.4.2022. Verkkosivusto on julkaistu 29.4.2022. Olemme tehneet saavutettavuusarvion itse.

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Nykyinen tila

Palvelu on osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia.

Museoviraston kokoelmiin kuuluva kulttuuriperintöesineistö ei ole saavutettava, sillä näiden määrä (lähes tuhat) on huomattava eikä kotiseutumuseolla ole kustannustehokkaita tai automatisoituja menetelmiä saattaa kulttuuriperintöaineistojen sisältöä sellaiseksi, että se täyttäisi saavutettavuusvaatimukset.

Sivuston virtuaalisen museokierroksen videot ovat tekstitettyjä, kuvagallerioiden kuvat sisältävät alt-tekstit ja murrenäyteaudiot ovat myös luettavassa muodossa.

Sivustolla on käytetty aihekohtaisia kuvaikoneita tekstin ohessa.

Käyttäjät saattavat kohdata nykyisellä sivustolla saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Nykyisille sivuille toteutetaan säännöllisesti saavutettavuustestausta, ja havaitut puutteet pyritään korjaamaan.

Jos huomaat sivustolla ongelman, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiin kulttuuritoimisto@kittila.fi

Tavoite ja toimenpiteet

Kotiseutumuseon tavoitteena tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, niiltä osin kuin se on mahdollista.

Kotiseutumuseo varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • Verkkosivuprojektin aikana 2021-2022 varmistettiin, että sivusto vastaa mahdollisimman pitkälti saavutettavuusvaatimuksia.
  • Verkkosivujen saavutettavuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuja puutteita korjataan osana verkkopalvelun kehittämistyötä.
  • Verkkosivuille sisältöä päivittävät perehtyvät saavutettavan sisällön tuottamiseen, ja osaamista ylläpidetään jatkuvasti.

Saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla korjattavia saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Sähköpostiin kulttuuritoimisto@kittila.fi

Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016000.