Kittilän Kotiseutumuseo
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kittilän Kotiseutumuseo www.vaaranmikkola.fi

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Kittilän Kotiseutumuseo
Pakattiojantie 1, 99100 Kittilä
p. 040-8697460
Kulttuurisihteeri
Marika Salminen
kulttuuritoimisto@kittila.fi

Tietosuoja ja käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietoja tallennetaan Kotiseutumuseolla vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan Kotiseutumuseon lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. 

Kotiseutumuseo kertoo tietoja kerätessään, mihin tietoja tarvitaan ja miten niitä käytetään. Tyypillisiä Kotiseutumuseon keräämiä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi ja yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite. Tällä hetkellä yhteystiedot tallennetaan kotiseutumuseon ajanvarauskalenterin ja sähköpostiveistien yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laillinen peruste. Kotiseutumuseo käsittelee henkilötietoja

  • yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi
  • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
  • rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelijätahot ja tietojen säilytysaika

Tietoja käsittelevät Kotiseutumuseon työntekijät sekä tahot, joiden kanssa Kotiseutumuseo on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn peruste on olemassa. Käsittelyn peruste on usein lainsäädäntö, joka määrää viranomaisen tiedonhallinnasta, esimerkiksi asiakirjojen säilytysajasta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kotiseutumuseo ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietyissä tilanteissa tietoja luovutetaan esimerkiksi toisille viranomaisille. Tällöin luovutus perustuu lakiin.

Mahdollisuudet vaikuttaa omien henkilötietojen käsittelyyn

Sinulla on oikeus saada selville, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Jos huomaat, että tiedoissasi on virheitä tai puutteita, voit pyytää niihin korjausta. Kerro korjauspyynnössäsi, millainen virhe tiedoissasi on, ja miten tietoja tulisi muuttaa.

Jos ilmoitat virheistä tiedoissasi, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista siihen asti, että tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Joissain tapauksissa sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista. Emme voi kuitenkaan poistaa sellaisia tietoja, joiden käsittelyyn Kotiseutumuseolla on lainsäädännöstä johtuva velvoite.

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Kotiseutumuseon tietosuojavastaavaan: kulttuuritoimisto@kittila.fi

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.